Monthly Archives december 2013

Definitieve invoerheffing op Chinese zonnepanelen

Definitieve invoerheffing op Chinese zonnepanelen

Eind november heeft de Europese Unie bekend gemaakt dat zij een invoeringheffing hebben opgelegd op glas dat wordt gebruikt voor Chinese zonnepanelen, de heffing kan oplopen tot 42,1% en duurt in eerste instantie 6 maanden. De EU hoopt door de invoerheffing de toestroom van zwaar gesubsidieerde Chinese producten naar het Europese continent te verminderen. Na 6 maanden kan de heffing worden verlengd met 5 jaar.

Klachten Europese zonnepaneelproducenten

In februari heeft de Europese Unie een onderzoek ingesteld naar de goedkope Chinese zonnepanelen, dit heeft Brussel gedaan na klachten van Europese zonnepaneelproducenten, die samen een kwart marktaandeel bezitten. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een invoerheffing...

Read More