Monthly Archives maart 2022

Tips & tricks bij het installeren van zonnepanelen!

Met het gegeven dat Nederland in 2050 energieneutraal wil zijn, is het investeren in duurzame energie interessant geworden. Dat is op korte termijn niet de voornaamste redenen. De gasprijzen stijgen de pannen uit! Niet alleen de gastprijzen, maar alles is duurder aan het worden. Daarom dat zonnepanelen ook een gewenste luxe is om de maandlasten laag te houden. Wij vertellen jou hoe je de zonnepanelen het best kunt installeren en geven een aantal tips waarom zonnepanelen zo interessant zijn.

Zonnepanelen op het zuiden

Zonnepanelen op het zuiden leveren de meeste opbrengst op. Maar dat is weer afhankelijk van het dak. Want er zijn allerlei factoren waardoor de opbrengst beperkt kan worden, namelijk:

  • Zijn meerdere dakvlakken geschikt, plaats ze dan aan beide kanten...
Read More