Monthly Archives september 2017

Zonnepanelen plaatsen op een plat dak

Nu GroenLinks hoogstwaarschijnlijk niet mee gaat regeren, zullen we zelf het initiatief moeten blijven nemen voor een duurzamere samenleving.
De laatste jaren hebben veel huiseigenaren zonnepanelen geplaatst op hun schuine daken om zo enerzijds de energierekening omlaag te krijgen en anderzijds een steentje bij te dragen aan het milieu. Dit heeft gezorgd voor een wildgroei aan aanbieders van zonnepanelen die niet altijd van hoge kwaliteit zijn, mede door allerlei subsidieregelingen was het aanschaffen van zonnepanelen de afgelopen jaren erg aantrekkelijk en de markt heeft daarmee veel aanbieders getrokken.

Zonnepanelen plaatsen op een plat dak

Vooral huiseigenaren met een schuin dak op het zuiden of het westen hebben de afgelopen jaren zonnepanelen laten plaatsen...

Read More